Övriga tjänster

Ett flertal kompetenta tjänster

Bra kan alltid bli bättre. Därför håller vi oss alltid i framkant vad gäller utbildning och fortbildning för att ständigt kunna erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden inom fastighetsservice i Stockholm. Självfallet är vi även väl försäkrade och har de nödvändiga certifieringar som krävs.

Fastighetsdrift

Våra erfarna fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel och även olika former av underhåll i fastigheter. Dessutom kan vi hjälpa kunder att förbättra inomhusklimatet, optimera energiförbrukningen, bearbetning av driftsstatistik med mera.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet som vi ansvarar för. Planen uppdateras regelbundet för att fånga upp olika behov, byggnadstekniska förändringar och för att underlätta budgetering av kostnader för drift och underhåll. Inom teknisk förvaltning kan vi dessutom erbjuda bevakning av avtal, visningar, förhandlingar, hantering av försäkringsärenden med mera.

Kompetent och serviceinriktad fastighetsservice i Stockholm