Övriga tjänster

Ett flertal kompetenta tjänster

Bra kan alltid bli bättre. Därför håller vi oss alltid i framkant vad gäller utbildning och fortbildning för att ständigt kunna erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden inom fastighetsservice i Stockholm. Självfallet är vi även väl försäkrade och har de nödvändiga certifieringar som krävs.

Fastighetsdrift

Våra erfarna fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel och även olika former av underhåll i fastigheter. Dessutom kan vi hjälpa kunder att förbättra inomhusklimatet, optimera energiförbrukningen, bearbetning av driftsstatistik med mera.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet som vi ansvarar för. Planen uppdateras regelbundet för att fånga upp hyresgästernas behov, byggnadstekniska förändringar och för att underlätta budgetering av kostnader för drift och underhåll. Inom teknisk förvaltning kan vi dessutom erbjuda bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, hantering av försäkringsärenden med mera.

Lekplatsbesiktning

Alla lekplatser ska besiktigas varje år för att vara säkra för alla. Vi erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning både för enstaka tillfällen och som löpande åtagande.

Stängsel och staket

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet gör oss till experter inom stängsel och staket. Vi anpassar våra lösningar efter önskemål och förutsättningar och vi ser till att leverera med bästa resultat.

Högtrycksspolning och slamsugning

Tack vare våra moderna och effektiva sug- och spolbilar kan vi utföra högtrycksspolning och slamsugning åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi kan dessutom inspektera rören med kamera.

Markarbeten och utemiljöer

Vi utför dessutom markarbeten och anläggning av utemiljöer som trädgårdar, gräsmattor med mera.

Snöröjning

Maskinell och manuell snöröjning, halkbekämpning, takskottning, borrtagning av istappar med mera. 

Vill du veta mer om våra olika tjänster inom fastighetsservice? Välkommen att kontakta oss!

Kompetent och serviceinriktad fastighetsservice i Stockholm