Fastighetsservice Stockholm

Kvalitet & trygghet

Övriga tjänster

ETT FLERTAL KOMPETENTA TJÄNSTER

Bra kan alltid bli bättre. Därför håller vi oss alltid i framkant vad gäller utbildning och fortbildning för att ständigt kunna erbjuda de bästa tjänsterna på marknaden inom fastighetsservice i Stockholm. Självfallet är vi även väl försäkrade och har de nödvändiga certifieringar som krävs.

Fastighetsdrift

Våra erfarna fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel och även olika former av underhåll i fastigheter. Dessutom kan vi hjälpa kunder att förbättra inomhusklimatet, optimera energiförbrukningen, bearbetning av driftsstatistik med mera.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet som vi ansvarar för. Planen uppdateras regelbundet för att fånga upp hyresgästernas behov, byggnadstekniska förändringar och för att underlätta budgetering av kostnader för drift och underhåll. Inom teknisk förvaltning kan vi dessutom erbjuda bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, hantering av försäkringsärenden med mera.

Ekonomisk förvaltning

Vi tar även hand om många viktiga ekonomiska uppgifter som hamnar på en fastighetsägares bord: leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar, administration av hyror, olika former av redovisning, hantering av lån deklarationer, löneutbetalningar med mera. För att kunna utföra dessa tjänster inom ekonomisk förvaltning så har vi goda kontakter med revisorer, banker och kreditinstitut. Med hjälp av erfarna fastighetsrådgivare så kan vi erbjuda kompetent rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade frågor.

Vill du veta mer om våra olika tjänster inom fastighetsservice? Välkommen att kontakta oss!

Kompetent och serviceinriktad fastighetsservice i Stockholm.