Fastighetsservice

Ett tryggt val inom fastighetsservice

Vi är ditt trygga val av partner när det gäller fastighetsservice i Stockholm. Vårt fokus ligger alltid först och främst på kvalitet och en vilja att vara serviceinriktade och tillmötesgående. Målet är nöjda kunder och vi är stolta över att ha många återkommande uppdragsgivare i Stockholmsområdet  – såväl stora som små företag och även privatkunder.

Du bestämmer själv hur uppdraget ska utformas. Kontakta oss så går vi igenom era behov och anpassar våra tjänster därefter. Vårt tjänsteutbud inom fastighetsservice och -underhåll är mycket omfattande. Det inkluderar mycket inom tekniska och byggrelaterade tjänster. Vi kan även erbjuda en rad övriga tjänster såsom badrumsrenovering, plattsättning och altanbygge och tar oss an såväl stora som små projekt. Vi kan dessutom erbjuda projektledda badrumsrenoveringar och mycket annat. 

Regelbunden skötsel och felavhjälpande underhåll

Fastighetsservice av hög kvalitet är en grundförutsättning för nöjda kunder och en väl fungerande fastighet. I den regelbundna tillsynen och skötseln ingår de praktiska moment som behöver ses över med jämna mellanrum, som inställning och justering av uppvärmning, elsystem, påfyllning av förbrukningsmaterial, byte av luftfilter och mycket annat.

Genom att se över alla vitala delar av fastigheten regelbundet kan man även upptäcka och rätta till små problem som riskerar att bli stora problem på sikt. Eftersom vår personal har mycket omfattande erfarenhet av fastighetsservice i Stockholm,  hittar de snabbt små potentiella problem och åtgärdar brister innan de förvandlas till stora kostnader för dig som fastighetsägare.

Till det felavhjälpande underhållet räknas både akuta åtgärder men även sådant som är lite mindre brådskande. I den senare kategorin ingår t.ex. reparationer av mindre brådskande natur, byte av trasiga lysrör och annat som kan vänta till nästa arbetsdag.

Oavsett vilka tjänster du behöver hjälp med lönar det sig i längden att anlita ett företag med djup och bred erfarenhet och de nödvändiga certifieringar och försäkringar som behövs för att erbjuda trygg och högkvalitativ fastighetsservice.

Kompetent och serviceinriktad fastighetsservice i Stockholm